Sənaye Xəbərləri

Natrium nitrat hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

2023-11-16

Natrium nitratbir neçə tətbiqi olan çoxməqsədli kimyəvi maddədir. Bunlar onun daha diqqətəlayiq istifadələrindən bir neçəsidir:


Gübrə: Xüsusilə kənd təsərrüfatında və yaşıllaşdırmada istifadə olunan gübrələrin ümumi komponenti natrium nitratdır. Bitkilərə çiçəklənməsi üçün lazım olan nitrat ionlarını verir.


Natrium nitrat, xüsusilə vetçina və donuz kimi donuz əti məhsullarında qidanın qorunmasında istifadə olunur. Təhlükəli bakteriyaların böyüməsi üçün ilkin şərt olan nitritin sintezinin qarşısını alaraq, maddə bakteriyaların böyüməsinin qarşısını alır.


Şüşə İstehsalı: Şüşə sarı rəngdədir və natrium nitrat əlavə edilərək şəffaf saxlanılır. Bundan əlavə, prizmalarda, linzalarda və premium şüşə qablarda istifadə olunan optik şüşə istehsalında istifadə olunur.


Natrium nitrat barıtın əsas tərkib hissəsidir. Yanma üçün lazım olan oksigen, kükürd və kömürlə birləşdirildikdə natrium nitrat tərəfindən təmin edilir.


İstilik saxlama: Xüsusilə günəş enerjisi sistemlərində natrium nitrat istilik saxlama vasitəsi kimi istifadə edilə bilər. Maddə yüksək xüsusi istilik tutumuna görə istilik enerjisini uzun müddət saxlaya bilir.


Farfor və Emaye istehsalı: Natrium nitratın istifadəsi ilə çini və mina məmulatlarında canlı rənglər əldə edilir. Bundan əlavə, son məhsulun keyfiyyətini və davamlılığını artırır.


Metal Emalı: Polad və alüminium iki əsas metaldırnatrium nitratmüalicə etmək üçün istifadə olunur. Qarışıq çirkləri təmizləyir və metalın ümumi keyfiyyətini yaxşılaşdırır.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept